Bértámogatás igénylése fodrászoknak

bertamogatas igenylese
Mint korábban megírtuk, a fodrász vállakozások is bekerültek azon szakmák közé, melyek bértámogatást vehetnek igénybe. Ebben a cikkben összegyűjtöttünk mindent: bértámogatás igénylése kisokos fodrászoknak. Ki jogosult, hol igényelhető, milyen nyomtatványra van szükség és mi a leadási határidő. Görgess tovább!

A bértámogatási program részletei

A Magyar Közlönyben is megjelent új jogszabályok értelmében az érintett ágazatok március hónapra vehetik igénybe a bértámogatást, amibe bekerült a fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602) tevékenység is.

bertamogatas igenylese fodraszoknak

Bértámogatás igénylése lehetséges a fodrászoknak is

A bértámogatás igénylése

Akinek a főtevékenysége fodrász, szépségszalon, azok a vállalkozások, társaságok (tehát az egyéni vállalkozók, a Bt. és Kft.) igényelhetik a bértámogatást. A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek után igényelheti a vállalkozó az alkalmazott bérének bruttó 50%-os összegéig. De csak abban az esetben, ha vállalja, hogy a támogatás megszűnését követő hónap utolsó napjáig a dolgozó munkaviszonyát nem szünteti meg. Vállalja továbbá, hogy a munkabért megfizeti a dolgozónak. A kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani egy elszámoló lapon keresztül.

Elszámoló lap

Az alábbi linkre kattintva tölthető le az elszámoló lap. Ezt kell kitölteni és a mellékletekkel együtt (munkaszerződés, bérjegyzékek, jelenléti ív, nyilatkozat összeférhetetlenségről, stb.) e-papíron kell beküldeni a kormányhivatalnak. 

Elszámoló lap LETÖLTÉSE

Beadási határidő: 2021. március 10. 

Kormányrendelet a bértámogatásról 

A 105/2021. március 5-i kormányrendeleten módosított ez a 485-ös egy egységes szerkezetben. 

A teljes kormányrendelet itt található

485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

Bértámogatás igénybevétele

  1. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti és a munkaerőpiaci program szerinti személyek az ezen alcím szerinti rendelkezéseket alkalmazhatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást nyújtó a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben

  1. a) a munkaadó vállalja, hogy a támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig felmondással vagy közös megegyezéssel a munkavállaló jogviszonyát nem szünteti meg, és
  2. b) a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

(3) A munkaadó a támogatás iránti kérelmét a munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be.

(4) A főváros és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt.

(4a) Ha a határozattal megállapított támogatásra a munkaadó bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult, azt – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – haladéktalanul be kell jelentenie a határozatot hozó fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

(5) A támogatás legfeljebb 2020. év november és december hónapjára, valamint 2021. év január, február és március hónapjára nyújtható. A támogatás, illetve az arányos támogatás a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint támogatási előlegként kerül folyósításra.

(5a) A munkaadó a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – igazolja, hogy a részére folyósított támogatásra jogosult volt. Amennyiben ezen időpontig a munkaadó nem vagy csak részben igazolja a támogatásra való jogosultságát, a részére folyósított támogatás azon részét, amelyet jogosulatlanul vett igénybe, vissza kell fizetnie.

(5b) Ha a munkaadó a fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított visszafizetési kötelezettségének a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig eleget tesz, részére további, a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó szankció nem kerül megállapításra.

(6) A támogatásra az Flt. és a végrehajtási rendeleteinek szabályait a jelen alcímben és a munkaerőpiaci programban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(7) A támogatás a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási program alcímből nyújtható.

(7a) Az e § szerinti támogatás a 2021. évben a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 4. Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap cím, 15. Munkahely-megtartási program alcímből nyújtható. Ezen előirányzat teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzat összegétől.

(8) A támogatás az átmeneti közlemény 3. 10. szakasza szerinti támogatást tartalmaz.

(9) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak nem minősülő általános foglalkoztatás-támogatási intézkedéssel, és az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással, feltéve, hogy az ily módon halmozott támogatás a munkáltató tekintetében nem haladja meg az érintett munkavállalók bérköltségeinek 100%-át.

(10) A támogatással kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig meg kell őrizni.

Fodrászinfó tipp

Cikkünk összeállításában jogász és könyvelő segített. Azt javasoljuk, a bértámogatás igénybevétele előtt keressétek fel könyvelőiteket. A bértámogatás rendszeréről pedig mindenképp ajánlatos elolvasni ezt a 2020. 05. 04-i cikket.

Segítség a KATÁs vállalkozóknak

Bértámogatási program fodrászoknak

 
Szöveg: Fodrászinfó
 
Köszönjük, ha megosztod ezt a hírt a szakmabeliekkel, így más is értesül róla!

Közzétéve: 2021-03-06 19:38